Ersättningsformulär - Workflow Header Image

Ersättning från Frivilliga Flygkåren

För att få ersättning efter utbildning måste du, senast 7 dagar efter avslutad utbildning, skicka in ersättningsformuläret tillsammans med eventuella tillhörande bilagor. 


Allmän information

Datum*

Personuppgifter

Namn*
ÅÅMMDDXXXX
W0123
Adress*

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Vid SGI, ange 0 kr.

kr
Ange din sjukpenninggrundande inkomst enligt intyget från Försäkringskassan
kr
Intyg SGI, från Försäkringskassan
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.

Vid DELSUMMA: SGI, hovra med muspekaren över rutan och klicka på "pil upp"-symbolen en gång för att justera ditt SGI till minimivärdet av 130 kronor/dag.

Vid DELSUMMA: SGI, hovra med muspekaren över rutan och klicka på "pil upp"-symbolen en gång för att justera ditt SGI till minimivärdet av 130 kronor/dag.

Vid DELSUMMA: SGI, hovra med muspekaren över rutan och klicka på "pil ner"-symbolen en gång för att justera ditt SGI till maxvärdet av 1295 kronor/dag. 

Vid DELSUMMA: SGI, hovra med muspekaren över rutan och klicka på "pil ner"-symbolen en gång för att justera ditt SGI till maxvärdet av 1295 kronor/dag. 


Ersättning kursdeltagare

För mer information kring de olika fälten, se HÄR.

kr

Dagersättning betalas ut för utbildningar som är 1-2 dagar långa och där utbildningar pågår i minst 6 timmar per dag. 

Om inkomstbortfall, vid ovanstående fall, kan styrkas genom intyg från arbetsgivare och giltigt SGI från Försäkringskassan utbetalas istället dagpenning. 

Beloppet för dagersättning är 146 kr per dag och är skattefritt.


kr
Ev. intyg från arbetsgivare
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.

Dagpenning betalas ut för utbildningar som är 3 dagar eller längre och där utbildning pågår i minst 6 timmar per dag. 

Dagpenning utbetalas inte för helgdagar som påbörjar eller avslutar en utbildning. 

Beloppet för dagpenning är 130 - 1295 kr per dag, är skattepliktigt och bestäms utifrån ditt SGI.


Ersättning lärare

Funktion
kr
Lärarbehörighet
Flyggrupp elev
Flyggrupp elev
Flyggrupp elev 2
Flyggrupp elev 2
Flyggrupp elev 3
Flyggrupp elev 3
Flyggrupp elev 4
Flyggrupp elev 4
Flyggrupp elev 5
Flyggrupp elev 5
Flyggrupp elev 6
Flyggrupp elev 6
Flyggrupp elev 7
Flyggrupp elev 7
Flyggrupp elev 8
Flyggrupp elev 8
Flyggrupp elev 9
Flyggrupp elev 9
Flyggrupp elev 10
Flyggrupp elev 10
kr

Ersättning timanställd personal

kr
kr

Reseersättning

Färdsätt
kr
Bifoga kvitto
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
kr
Bifoga kvitto
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
kr
Bifoga kvitto
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
kr
Bifoga kvitto
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
kr
Bifoga kvitto
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
kr
Bifoga kvitto
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
kr

Allmänna utlägg

kr
Kvittokopia
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 2
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 3
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 4
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 5
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 6
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 7
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 8
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 9
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.
Kvittokopia 10
Ingen fil vald
Filuppladdning kanske inte fungerar på vissa mobila enheter.

Totalsumma

kr

Bekräftelse skolavdelning

Ovanstående ersättningsformulär är korrekt och är godkänd att utbetala till medlem.*

Bekräftelse kårchef

Ovanstående ersättningsformulär är korrekt och är godkänd att utbetala till medlem.*
Spara och återuppta senare
Powered by Formstack Create your own form